Η Άνοια στο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής

Η Παρασκευή Σακκά, πρόεδρος της «Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια-Νόσο Alzheimer» παρουσίασε τις προτάσεις της Ομάδας στο 13ο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής. Το συνέδριο είχε ως θέμα τις “Προκλήσεις στη φροντίδα των ηλικιωμένων στη Ελλάδα της κρίσης” και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic 26-28 Φεβρουαρίου.

Η ανάγκη για το Σχέδιο Δράσης προέκυψε από τον ολοένα αυξανόμενο κοινωνικο-οικονομικό αντίκτυπο της Άνοιας και ως αποτέλεσμα μακροχρόνιων αγώνων των ελληνικών Οργανώσεων Alzheimer θέτει τα θεμέλια ώστε να αντιμετωπιστούν οι ιατρικές και κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου, να αυξηθούν και να συντονιστούν οι κατακερματισμένες έως σήμερα υπηρεσίες και δομές Υγείας και κοινωνικής μέριμνας.

Τον Δεκέμβριο ψηφίστηκε η Ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια-Νόσο Alzheimer με σκοπό, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης.