Συμβουλευτικοί Σταθμοί στο Δήμο Περιστερίου

Στο Δήμο Περιστερίου θα πραγματοποιηθούν ομιλίες ενημέρωσης στα  ΚΑΠΗ του Δήμου σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλευτικών Σταθμών που λειτουργούν στο Δήμο, αλλά και για την άνοια γενικότερα.

Οι ημερομηνίες είναι οι εξής:

13/3 ώρα 10.30 8ο ΚΑΠΗ Διεύθυνση Αγίου Ιεροθέου 142

18/3 ώρα 10.30 5ο ΚΑΠΗ Διεύθυνση Τήνου και Κεφαληνίας

31/3 ώρα 10.30 2ο ΚΑΠΗ Διεύθυνση Πεισιστράτου και Φιλίππου