Μνήμη & Τρίτη Ηλικία- Παρέμβαση για την Άνοια στην Κοινότητα

Μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας τριών συμβουλευτικών σταθμών για την Άνοια στο Δήμο Αθηναίων, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες», μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ με διαχειριστής επιχορήγησης το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω ομιλίες στις Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων με θέμα: «Άνοια: η πρόκληση του 21ου αιώνα και η λειτουργία συμβουλευτικών σταθμών για την άνοια στην κοινότητα»:
• Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην Λέσχη Φιλίας Κολωνού στην οδό Θεσπρωτίας 4 και ώρα 11:30 π.μ.
• Και την Τετάρτη 10 Ιουνίου στη Λέσχη Φιλίας Κάτω Πετραλώνων στην οδό Αθηνοδώρου 61 και ώρα 10:00 π.μ.

Επιπλέον, την Τετάρτη, 27 Μαϊου 2015, στην Λέσχη Φιλίας στο Κουκάκι πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια ομιλία για τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Σταθμού στο 1ο Δημοτικό Ιατρείο, Σόλωνος 78 με ομιλητές τους: κο Λυκούργο Καρτσακλή, Νευρολόγος και την κα Ευγενία Τουρίκη,Ψυχολόγος