Η πλατφόρμα εκπαίδευσης εξ’αποστάσεως στον αέρα!

Το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη δικτύου συμβουλευτικών σταθμών για την προώθηση δράσεων πρόληψης και παρέμβασης για την άνοια σε αστικές και απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές» είναι πλέον γεγονός, καθώς βρίσκεται στον «αέρα» του www.dementia-community.gr.
Αναπτύχθηκε από επαγγελματίες ψυχικής υγείας ειδικούς σε θέματα άνοιας. Σκοπός του είναι να δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες υγείας σε όλη τη χώρα να ενημερωθούν και να καταρτιστούν σε θέματα σχετικά με την άνοια. Με την εκπαίδευση σημαντικού αριθμού επαγγελματιών θα είναι εφικτή η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση καθώς και την υποστήριξη των φροντιστών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρθρώνεται σε τρία θεματικά πεδία:
1. Εισαγωγή στην Άνοια: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό εξετάζουν τα είδη άνοιας, την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωσή της.
2. Παρεμβάσεις στην άνοια: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό εστιάζουν στα συμπεριφορικά και ψυχολογικά συμπτώματα, τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες που υπάρχουν καθώς και στις φαρμακευτικές και μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις που ακολουθούνται.
3. Φροντιστές και οικογένειες: Οι ενότητες στο πεδίο αυτό επικεντρώνονται στους φροντιστές και στις οικογένειες.

Δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε διαδοχικά τις ενότητες. Μπορείτε να ακολουθήσετε τη σειρά που επιθυμείτε. Κάθε ενότητα συνοδεύεται από διδακτική ύλη, παρουσιάσεις και περαιτέρω βιβλιογραφία.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δομές υγείας και φροντίδας καθώς και σε κοινωνικές δομές σε όλη τη χώρα οι οποίοι επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα σχετικά με την άνοια και τις απαιτούμενες παρεμβάσεις.

Η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν στην e-learning πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Το μόνο που χρειάζεστε είναι μια ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο και να έχετε εγγραφεί στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Με την εγγραφή σας, θα σας δοθεί προσωπικός κωδικός πρόσβασης με τον οποίο θα μπορείτε να συνδέεστε και να κάνετε χρήση της πλατφόρμας. Η εκπαίδευση γίνεται ασύγχρονα και μπορείτε να σταματήσετε και να επιστρέψετε όποτε το επιθυμείτε. Επίσης, μπορείτε να εργαστείτε εκτός σύνδεσης κάνοντας λήψη του εκπαιδευτικού υλικού.

Για να εγγραφείτε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσετε την φόρμα που θα βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο για να μεταφερθείτε στην πλατφόρμα e-learning:
http://elearning.dementia-community.gr/