Ενημερωτικό Υλικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει παραχθεί ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό με πληροφορίες για το κοινό, τους φροντιστές και τους Επαγγελματίες Υγείας.